Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ofre for seksuelt misbrug venter på hjælp i flere år

Her i Danmark har voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen, mulighed for at få hjælp hos et af de tre Centre for Seksuelt Misbrug (CSM), der befinder sig i hhv. Jylland, samt på Fyn og Sjælland. Centeret beliggende i Øst har i øjeblikket en ventetid på op til ét år, hvorimod centrene på Fyn og i Jylland, har ventetider på op mod to år og syv måneder.
Artiklen ’Seksuelt misbrugte venter hjælp i to år’ blev den 30. september 2018 bragt i Politiken, hvori denne ventetid blev taget op. Videnscenteret professor Ask Elklit har i forbindelse med artiklens tilblivelse, udtalt sig om den lange ventetid, og citeres flere gange i artiklen. Han nævner blandt andet, at ventetiden er problematisk, da mange ofre for seksuelle overgreb i barndommen kæmper med senfølger i form af angst, PTSD og deres relationer til andre mennesker.
Han pointerer ligeledes, at der er en dokumenteret høj effekt af den behandling ofrene modtager hos CSM, hvilket bør være grundlaget for en politisk beslutning om at afsætte flere penge til området, og dermed skabe flere behandlingspladser. 

Problemet med den lange ventetid til voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen, er desværre langt fra ny. Problematikken er de seneste to år løbende blevet taget op i medierne, og man kan derfor håbe på, at der snart vil blive flere midler til rådighed, så ventelisterne ikke er årelange

 

10/10 2018

Redaktionen afsluttet: 10.10.2018