Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

OCTS administrationsmanual

Den danske version af Odense Child Trauma Screening (OCTS) administrationsmanual er for nyligt blevet udgivet, og dermed har flere års hårdt arbejde endelig givet afkast.

Ph.d.-studerende Sille Schandorph Løkkegaard, adjunkt Mette Elmose Andersen, psykolog Sara Bek Eriksen og professor Ask Elklit har de seneste år udviklet story stem-redskabet Odense Child Trauma Screening (OCTS) og dertil udarbejdet en administrationsmanual til testen. Fire års arbejde har for nyligt båret frugt for den dygtige forskningsgruppe, da den danske version af administrationsmanualen endelig er blevet udgivet.
OCTS er et story stem-screeningsredskab, som kan anvendes til at vurdere om børn i alderen 4-8 år udviser tegn på traumatisering. Administrationsmanualen henvender sig til fagprofessionelle, som ved anvendelse af historiefortælling og figurer i et struktureret lege-interview derved kan undersøge følgende:

1) Barnets håndtering af indre og ydre konfliktsituationer

2) Barnets umiddelbare repræsentationer af forælder-barn-relationer

3) Om barnet udviser tegn på disorganiseret adfærd og tilknytning

Udgangspunktet for OCTS er, at børn, der er traumatiserede, vil vise tegn på dette i deres leg, når de bliver placeret i en struktureret og kontrolleret lege-situation. Intervieweren starter en historie og leg, som indeholder en vis grad af genkendelige, hverdagsrelaterede konflikter og psykisk spænding, som barnet bliver bedt om at overtage og fortælle videre.

Er du interesseret i vide mere om OCTS kan du læse mere på vores hjemmeside, eller kontakte Sille Schandorph Løkkegaard på mail eller Ask Elklit på mail.
Hvis du kunne tænke dig at vide mere om story stem-traditionen, samt hvordan denne anvendes til at undersøge små børns traumer, anbefaler vi at du læser denne rapport fra 2014, udarbejdet af Sara Bek Eriksen og Ask Elklit.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2017