Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nyt netværk for uledsagede flygtningebørn

På baggrund af en temadag afholdt af Videnscenteret er der nu dannet et netværk af psykologer med Mozhdeh Ghasemiyani i spidsen. Netværket vil gå sammen om at finde fælles optimale psykologiske behandlingsmetoder.

Danmark modtager 3-500 uledsagede flygtningebørn om året, der flygter fra krig, familiefejder og drab på familien. 75 % af dem kommer fra Afghanistan. Studier viser samstemmende, at de har psykiske problemer som PTSD, angst og depression, skriver Psykolog Nyt.

Psykolog Mozhdeh Ghasemiyani er projektleder for 20 uledsagede børn i Rudersdal Kommune. Hun fortæller, at de er traumatiserede af deres tidligere liv, har svært ved at omstille sig til en ny kultur, har mareridt og er søvnløse og dermed har de svært ved at følge med i skolen. Desuden er de angste for at miste deres opholdstilladelse, de savner deres familie og de føler sig ensomme. Mange unge flygtningebørn håndterer deres symptomer ved at udvikle et misbrug af hash eller alkohol. Flere har også selvmordstanker.

Det nye netværk af psykologer skal udveksle viden om, hvilke behandlingsmetoder, der fungerer i det psykologiske arbejde og netværket vil også udvikle ideer til forskning inden for området. - Vi ved overraskende lidt om, hvad der virker i behandlingen af flygtningebørn, da effekten af behandlinger med målgruppen ikke er undersøgt og der er også alt for lidt videndeling mellem de relevante fagpersoner i Danmark, siger Mozhdeh Ghasemiany til Psykolog Nyt.

Du kan finde alle oplæggene fra temadagen her.

Se også Karen-Inge Karstofts artikel "Børn uden ledsager" i Psykolog Nyt 10/2011.

Af Anne Bebe
Kilde: Dansk Psykologforening
Redaktionen afsluttet: 14.06.2011