Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nyt initiativ i Esbjerg kommune ift. stalking

Videnscenterets samarbejdspartner, Dansk Stalking Center, har i samarbejde med Esbjerg Lokalpoliti og forvaltningerne Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, igangsat projektet Tryg i Esbjerg.

Hvert år udsættes mellem 100.000 og 132.000 danskere for stalking, hvoraf 63 % er kvinder og 37 % er mænd. Mange børn, nærmere præcist omkring 60.000, påvirkes og/eller involveres ligeledes årligt i disse stalkingsager.
Videnscenterets samarbejdspartner, Dansk Stalking Center, har i samarbejde med Esbjerg Lokalpoliti og forvaltningerne Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune, igangsat projektet Tryg i Esbjerg. Målet med dette projekt er at sikre stalkingudsatte i Esbjerg, den bedst mulige støtte og hjælp.

Videnscenterets professor Ask Elklit og ph.d.-studerende Sille Schandorph, udgav i 2013 rapporten ’Med barnet som gidsel - Stalking af mødre’, som du kan læse her. I undersøgelsen, som blev foretaget i forbindelse med rapporten, angav 25 % af kvinderne at det var lykkedes deres forfølger at skade kvinden fysisk.
Flertallet af kvinderne oplevede desuden, at de sociale myndigheder og offentlige systemer såsom Statsforvaltningen, politiet, domstolen og politiet ikke kunne gøre noget for at hjælpe eller beskytte kvinderne. Kvinderne blev tværtimod flere gange tvunget til at møde deres stalker ved samværsret, eller i andre sammenhænge, f.eks. sagsbehandling.

Dette frustrerede kvinderne, da de tydeligt kunne se at deres børn blev belastet af disse situationer.  Mange af mødrene oplevede desuden at de sociale myndigheder først skred til handling, når deres børn havde fået det rigtig skidt.

Projekt Tryg i Esbjerg vil bl.a. fokusere på kompetenceopbygning hos de fagpersoner, som kommer i kontakt med de stalkingudsatte, samt udarbejde undervisningsmaterialer til de unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. I forbindelse med disse tiltag, kan man over tid håbe på en reduktion i ovenstående tal fra rapporten. Du kan læse mere om projektet her.

Vi hos Videnscenteret vil følge projektet med interesse, og håber selvfølgelig på at se nogle gode resultater.

Redaktionen afsluttet: 24.03.2017