Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nyhedsbrev forår 2022

Litauisk validering af OCTS, nye undervisere på kurser i traumetests og bevilling fra Ole Kirk's Fond

10.06.2022

Litauisk validering af OCTS
Videnscenteret har samarbejdet med det litauiske Videnscenter for Psykotraumatologi ved Vilnius Universitet om at oversætte OCTS (Odense Child Trauma Screening) til litauisk.

OCTS er et story stem-screeningsredskab udviklet af det danske Videnscenter for Psykotraumatologi, som kan bruges i den psykologiske vurdering af børn i alderen 4-8 år. Det psykologiske testværktøj er udviklet til at screene for, om barnet under en struktureret lege-opsætning, med leg, historiefortælling og LEGO-figurer udviser tegn på at være traumatiseret.

En litauisk forskergruppe og 15 kliniske psykologer er nu blevet oplært i administrationen og opgørelsen af OCTS. Forskergruppen har modtaget en tre-årig bevilling til at validere den litauiske udgave af OCTS med litauiske børn. Samarbejdet sigter efter en litauisk implementering af OCTS.

Nye undervisere på vores kurser i traumetests til børn
Videnscenteret har ansat to psykologer, Anna Sofie Slot og Anne Vagner Jakobsen, til at varetage undervisningen på vores kurser i traumetests til børn, herunder DIPA, OCTS og Thomas-testen.

Udover at undervise på kurserne vil de også varetage supervision af de kursister, som i forlængelse af OCTS-kurset ønsker at blive certificeret i administrationen og opgørelsen af testen.

Begge undervisere står klar til at tage imod kursister til efteråret.

Stor bevilling fra Ole Kirk’s Fond til screening af børn på krisecentre
Videnscenteret har sammen med Retsmedicinsk Institut i København modtaget en større bevilling fra Ole Kirk’s Fond.

Retsmedicinsk Institut i København har planlagt at undersøge 200 børn og deres mødre for deres generelle sundhedstilstand, og herudover specifikt se efter tegn på vold og overgreb.

Formålet med projektet er at dokumentere psykologiske følger af vold og traumatisering, og der kan læses mere om det her.

Redaktionen afsluttet: 10.06.2022