Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nye metoder skal afsløre misbrug af børn

Forskere ved Videnscenter for Psykotraumatologi arbejder i øjeblikket på at gennemgå og udvikle metoder, der kan afdække traumer hos helt små børn.

En stribe sager om omsorgssvigt herhjemme har sat skub i udviklingen af kreative metoder, der skal kunne afsløre, når små børn udsættes for overgreb, fysiske som psykiske. Der forskes allerede i sådanne metoder i udlandet, f.eks. har forskere ved The University of Manchester udviklet en leg med dukker, hvorigennem små børn, der kun har udviklet et begrænset sprog, kan vise hvad de tænker gennem leg med dukkerne.

Forskningsleder for projektet, Professor Ask Elklit, håber at metoder som denne kan være med til at opdage og mindske misbrug, men spår også andre muligheder i ”legen”, f.eks. kortlægning af psykiske vanskeligheder forårsaget af traumer hos børn. Metoderne varer mindre end en time og vil kunne bruges i barnets vante omgivelser, som vuggestuer og børnehaver.

Forskerteamet vil fremlægge deres anbefalinger af de bedste metoder til tidlig opdagelse af misbrug og traumer hos småbørn for Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet i foråret.

 Fakta om omsorgssvigt og misbrug:
 Omkring 2.500 børn i en årgang udsættes for overgreb
 Omkring 1.200 (ca. 12 %) af en årgang udsættes for seksuelle overgreb
 Knap 1.300 af en årgang oplever grove omsorgssvigt, herunder psykisk og fysisk vold

Ovenstående fakta er baseret på nye tal fra Videnscenter for Psykotraumatologi. Ask Elklit kommenterer, at Danmark mangler systematiske metoder til at reagere på mistanke om overgreb mod børn. Han vurderer at omkring halvdelen af ovenstående overgreb måske opdages i løbet af børnenes opvækst.

Kilder: Politikken og 24timer

Af: Mia Raahauge Duhn

Redaktionen afsluttet: 15.03.2012