Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny undersøgelse af danske soldater

Undersøgelsen viser bl.a. at 3,3% af de udsendte soldater havde symptomer på PTSD inden deres udsendelse. Desuden viser undersøgelsen også, at 95% af soldaterne har det godt, efter de har været udsendt.

Undersøgelsen er foretaget af Institut for Militærpsykologi ved Forsvarsakademiet og Aarhus Universitet. 610 danske soldater, som alle var udsendt til Afghanistan i perioden fra februar til august 2009, har deltaget i undersøgelsen. Forskere har undersøgt soldaternes psykiske velbefindende før, under og efter udsendelsen til Afghanistan. Det er første gang, at man i Danmark laver en så systematisk undersøgelse.

Ustabile soldater sendes ud

Ifølge rapporten fra forsvaret så havde 3,3 % af de udsendte symptomer på PTSD inden afgang til Afghanistan. Forsvaret lader derfor ustabile soldater drage i krig uden at være sikker på, at de har psyken til det, skriver Politiken. Som det er nu bliver der nemlig ikke lavet en psykologisk vurdering af soldaterne, inden de tager på mission. Forsvaret erkender problemer og vil nu lave ”en styrket udvælgelse” i forsøget på at opdage de psykisk ustabile soldater. Foruden de 3,3 % kommer også en andel på 9 %, der inden udsendelse ikke når grænseværdien for, hvornår man har PTSD, men som alligevel har nogle af symptomerne.

Få soldater får ar på sjælen

En tidligere udsendt soldat udtaler til Politiken: ”Vi har det bedre, end medierne siger”. Rapporten fra Forsvaret bakker op om denne udtalelse, idet rapporten viser, at 95 % af soldaterne har det godt, efter at de har været udsendt og dermed får langt de fleste et normalt liv, når de kommer hjem. Undersøgelsen viser, at syv-otte måneder efter de er vendt hjem, har 95 % ingen eller kun lettere psykiske efterreaktioner. De resterende 5 % har det til gengæld elendigt og de må kæmpe med søvnproblemer, irritabilitet og frygt. »Jeg kan godt forstå, hvis folk bliver overraskede over, at tallet ikke er højere. Det er blevet blæst meget op i medierne, at mange soldater kom hjem og havde det dårligt. Der er en mindre gruppe soldater, der kommer hjem og skal hjælpes, men i det store billede kommer de fleste hjem og har det okay«, siger psykolog Mette Bertelsen, der har været med til at lave undersøgelsen.

Af: Anne Bebe

Kilde: Politiken

Redaktionen afsluttet: 06.09.2011