Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny undersøgelse viser psykisk misbrugs betydning for drab i parforhold

En ny undersøgelse foretaget af Nell Rasmussen og Esther Nørregård-Nielsen viser, at psykisk vold i flere tilfælde har været forudgående for drab mellem partnere.

Igennem undersøgelsen af 30 sager med drab i partnerskabet, har kvinder været ofre i 24 af dem og mænd i 6 af dem har mænd. Herudover viste det sig, at der i 50% af tilfældene havde været fysisk vold forud for drabet, mens der i tre ud af fire af tilfældene havde der været psykisk vold forud for drabet. Videnscenter for Psykotraumatologis har i rapporten”Ud af Voldens Skygge” påpeget, at psykisk vold indebærer mindst lige så omfattende konsekvenser som den fysiske vold, og næsten alle kvinder i undersøgelse siger, at netop den psykiske vold er den mest invaliderende.

Psykisk vold er dog ikke strafbart i Danmark. Nell Ramussen mener, at vi i Danmark burde have en lov som Englands coercive control-lov. Denne kan oversættes til, at det er kriminelt at udøve gentagen tvang og kontrol over et andet menneske.

I Danmark prøver man at komme problemerne med psykisk vold til livs ved at gøre brug af risikovurdering, da man har set positive virkninger i både England, Sverige, Norge og Finland med brugen af disse vurdering. Man har dog endnu ikke i Danmark kunne sige, hvorvidt det har haft en effekt. Sådan en risikovurdering er netop vigtige, da det kan være med til at stoppe volden i parforholdet, før det eskalerer til mord.

Det viser sig herudover, at vold i hjemmet har konsekvenser for alle dele af familien. I anden rapport fra Videnscenteret ”Når Livet Slår fra Sig” bliver det påpeget, at vold i hjemme kan have både korte- og langvarige konsekvenser for børnene i hjemmet. Rapporten viser, at hvis et barn er vidne til volden, kan dette bl.a. resultere i bl.a. adfærdsmæssige og sociale problemer, koncentrationsbesvær og impulsivitet.

Det er derfor vigtigt at hurtigere at få identificeret og stoppet både den fysiske, men også psykiske vold.

Rapporten ”Ud af Voldens Skygge”  kan du finde her (del 1) og her (del 2), og rapporten ”Når Livet Slår fra Sig”  kan du finde her

Undersøgelsen var bragt i Information, og den artikel kan du finde her.

Redaktionen afsluttet: 01.07.2016