Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny undersøgelse afdækker vigtige temaer for palliative kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse har netop offentliggjort resultaterne fra en barometerundersøgelse, hvor 550 alvorligt syge kræftpatienter fortæller hvordan de oplever mødet med sundhedsvæsenet i den palliative livsfase.

Undersøgelsen viser, at både fysiske symptomer som smerter, træthed og mangel på appetit samt psykisk ubehag som angst og depression er hyppigt oplevede følelser blandt de alvorligt syge kræftpatienter. Knap 1/3 rapporterede at de ikke oplevede tilstrækkelig hjælp til at håndtere de svære psykiske belastninger eller de hårde fysiske symptomer.
 
Formand for Kræftens Bekæmpelse, professor Frede Olsen, er ikke tilfreds med resultaterne af undersøgelsen og ønsker, at der sættes større fokus på den palliative indsats. Der skal både gøres mere for at lindre fysiske og psykiske symptomer, og for at bedre livskvaliteten hos kræftpatienten i den sidste tid, understreger han.
 
Manglende indsats over for pårørende  
Også interessen for kræftpatientens pårørende vurderes utilfredsstillende. Kritikken rettes både mod hospitaler, praktiserende læger, hjemmeplejen og de palliative teams.  For Frede Olsen er bedre involvering og omsorg for de pårørende et vigtigt fremtidigt fokusområde, og han ser netop resultaterne af undersøgelsen som væsentlige i forhold til at drøfte og forbedre den nuværende indsats.

Den palliative fase samt pårørendes efterfølgende sorgforløb er et vigtigt psykologisk forskningsområde. Videnscenter for psykotraumatologi har nyligt undersøgt de psykologiske følgevirkninger af at miste et kræftramt familiemedlem, og har i den forbindelse publiceret artiklen 'Post-traumatic stress disorder after bereavement: The psychological consequences of losing a close relative due to terminal cancer'.  Læs mere om efterladte og pårørende her.  

Kilde: Dr.dk/Nyheder

Af: Mia Raahauge Duhn

Redaktionen afsluttet: 11.06.2012