Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny SFI rapport omkring vold og seksuelle overgreb på børn og unge i Danmark

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har netop udgivet deres nye rapport omkring vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark. Her har de bl.a. fundet, at hvert 6. barn oplever vold i hjemmet og at hvert 12. barn har oplevet psykisk vold fra forældrene.

Rapporten "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016" som SFI netop har udgivet er  udkommet i forlængelse af Overgrebspakken, der blev vedtaget i Folketinget i 2012. Den har til formål at give ny og systematisk viden omkring vold og overgreb, for på denne måde at kunne skabe det bedst mulige grundlag for at forebygge og lave tidlig opsporing af både vold og seksuelle overgreb.

Undersøgelsen belyser omfanget af både fysisk og psykisk vold samt af seksuelle overgreb, som begås mod børn og unge i Danmark. Der kigges på det brede spektrum af vold (både fysisk og psykisk) og seksuelle overgreb – dvs. fra mindre grove handlinger til handlinger inden for straffelovens rammer.

Derudover er det blevet undersøgt væsentlige risikofaktorer for, at børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb samt risikofaktorer for at blive udøver af vold eller seksuelle krænkelser som voksen. 

Undersøgelsen har blandt andet fundet at:

  • Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet
  • Hvert 12. barn er udsat for psykisk vold fra forældrene
  • 5 % af børn og unge mellem 7-18 år har være udsat for grov vold
  • 1 % af børn og unge mellem 7-18 år har været udsat for seksuelle overgreb
  • Gerningsmændene og ofrene har ofte de samme belastende opvækstfoldhold

Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 2000 elever i 8. klasse og på registerdata. Rapporten er udarbejdet af Helene Oldrup, Mogens Nygaard Christoffersen og Stine Vernstrøm Østergaard. Derudover har blandt andet Videnscenter for Psykotraumatologi været  involveret i udfærdigelsen af rapporten, da professor Ask Elklit har fungeret som referee på undersøgelsen og har givet kommentarer til rapporten.

Videnscenter for Psykotraumatologi har forsket meget  i børn og unge, der udsættes for vold af fysisk og psykisk karakter samt for seksuelle overgreb. Hvis du er interesseret i at læse mere omkring vores forskning, kan du ved at trykke her se en oversigt over publikationer omkring traumatiserede børn og unge og ved at trykke her se en oversigt over vores rapporter. Af rapporter vil du bl.a. kunne finde følgende rapporter, der relaterer sig til området: ”Når livet slår fra sig” (omhandlende børn på Krisecenter Odense), ”Senfølger og behandling af seksuelt misbrug i barndommen”, ”Seksuel vold blandt unge” og ”Effekt af behandling – et fokus på senfølger af sekselle overgreb i barndommen”.

Du kan desuden finde SFI rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2016