Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny rapport om stalking

Videnscenter for Psykotraumatologi har foretaget en undersøgelse af en gruppe mødre, som udsættes for stalking af faderen til deres børn. Undersøgelsen sætter fokus på de psykologiske konsekvenser, som denne type partnerstalking har for mødrene og klarlægger at de stalkingramte kvinder har brug for hjælp, især stalkingens kompleksitet og barnets tarv taget i betragtning.

Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark. Rapporten "Med barnet som gidsel - Stalking af mødre" sammenfatter undersøgelsens resultater, læs rapporten her.

Redaktionen afsluttet: 28.06.2013