Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny rapport om børn på Krisecenter Odense

Ny rapport omkring børn på Krisecenter netop udgivet.

Rapporten "Når livet slår fra sig", som Videnscenter for Psykotraumatologi har udarbejdet i samarbejde med Krisecenter Odense, er netop blevet udgivet. Det er en undersøgelse af 215 børn, der har været udsat for vold i hjemmet og inden for de sidste 4 år har været på Krisecenter med deres mødre.
Rapporten er en eksplorativ kortlægning af børnenes trivsel, mestringsstrategier og deres forhold til deres omsorgsgivere. Derudover belyses de psykologiske mekanismer bag følgevirkningerne af at være udsat for vold i hjemmet. 
Formålet med denne undersøgelse har været at belyse, hvilke strategier de udsatte børn bruger til at overleve en barndom i et voldeligt hjem samt hvordan volden påvirket barnets og dets forhold til forældrene.

Find rapporten og læs mere om resultaterne af denne her.

Redaktionen afsluttet: 02.10.2015