Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny rapport fra Børnerådet viser prævalens af psykisk vold i hjemmet

Rapporten viser at op i mod hver sjette barn er udsat for psykisk vold i hjemmet.

En ny rapport foretaget af Børnerådet viser prævalansen af psykisk vold i hjemme over for børn i aldersgruppen 12-13 år. Rapporten spurgte 4.039 børn, om de havde oplevet psykisk vold af forskellig karakter, og resultaterne viste følgende:

  • Psykisk vold – samlet definition: 16,9%
  • Psykisk vold ved negative reaktioner fra voksne i konflikt: 8,3%
  • Barnets kendskab til voksnes vold og trusler mod søskende: 9,7%
  • Barnets kendskab til vold og trusler mellem voksne i hjemme: 4,2%.

Videnscenteret leder, professor Ask Elklit udtaler, at psykisk vold kan have alvorlige følger for barnet. Psykisk vold er ikke nødvendigvis skadeligt, hvis det er et enkeltstående tilfælde, men hvis volden bliver hverdag, kan det føre til undervægt, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og en større risiko for en kriminaladfærd.

Børnerådet har foretaget en anden kvalitativ undersøgelse af børn, der har været udsat for fysisk- eller psykisk vold. I rapporten forekommer følgende opfordringer, hvis man skal skabe bedre vilkår for børnene:

  • Fagfolk skal have bedre redskaber til opsporing af fysisk- eller psykisk vold mod børn. Fagfolk på børneområdet skal uddannes bedre til at spotte mistrivsel, som kan skyldes fysisk- eller psykisk vold.
  • Fagfolkene skal også være bedre til at registrere kendetegn ved psykiske problemstillinger hos forældrene.
  • Kommunerne skal søge for bedre kontinuitet i sagsbehandlere. Der sker ofte en stor udskiftning i sagsbehandlere, hvilket gør det svært for børnene at opbygge en tillid til sagsbehandleren.

Den kvalitative undersøgelse kom også med en række anbefalinger til forskellige grupper, der kan være i kontakt med børn udsat for fysisk- og psykisk vold (hentet direkte fra Børnerådets hjemmeside):

Anbefalinger fra de unge til lærere og pædagoger 
• Vær interesseret i årsagen til, at et barn fx laver ballade, fremfor kun at skælde ud.
• Husk muligheden for at underrette uden først at inddrage barnets forældre.

Anbefalinger fra de unge til naboer og folk i det offentlige rum
• Reagér på, hvad du ser og hører. Grib ind og ring til politiet.
• Underret, hvis du har en mistanke.

Anbefalinger fra de unge til politi
• Vær kritisk over for forældres forklaringer, og vær hurtigere til at gribe ind.
• Sørg for, at børnene er beskyttede, når forældrene bliver konfronteret med mistanken om vold.

Anbefalinger fra de unge til sagsbehandlere
• Sørg for kontinuitet i sagsbehandlingen, så børnene undgår udskiftning i sagsbehandlere.
• Bliv bedre til at gennemskue forældre, der spiller skuespil og fx lyver og er falske.

Anbefalinger fra de unge til venner og venners forældre
• Vennerne skal fortælle det videre til deres forældre eller andre voksne, hvis en kammerat fortæller,  at han eller hun bliver udsat for vold.
• Vennernes forældre skal huske muligheden for at underrette anonymt og uden at inddrage forældrene.

Anbefalinger fra de unge til familiemedlemmer
• Lad være med at tage hensyn til andre familiemedlemmer – barnet er det vigtigste.
• Husk muligheden for at underrette anonymt og uden at inddrage forældrene.

Anbefalinger fra de unge til sundhedspersonale
• Vær opmærksom på fysiske mærker og undersøg årsagen.
• Skolesundhedsplejersker skal se børnene flere gange om året, så der opbygges tillid.

Anbefalinger fra de unge til børn, der oplever vold
• Husk at vold mod børn aldrig er i orden.
• Fortæl det til en voksen, du kan stole på, fx en lærer eller dine venners forældre.

Kilder: http://www.dr.dk/nyheder/indland/hvert-sjette-barn-udsaettes-psykisk-vold-derhjemme

http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2016/sikkerhedsnettet-under-boern,-der-udsaettes-for-vold,-skal-strammes

Redaktionen afsluttet: 17.11.2016