Skip to main content

Hovednyhed i SDU's magasin 'Ny Viden'

Hvor mange voldtægtssager kommer egentlig for retten? Og er der en sammenhæng mellem det retslige udfald, og den psykiske belastning som offeret udsættes for? Dette undersøgte Videnscenterets ph.d. Nina Beck Hansen, som i den forbindelse er denne måneds hovednyhed i SDU’s magasin ’Ny viden’.

I denne måneds udgave af SDU’s magasin ’Ny Viden’, optræder Videnscenterets ph.d Nina Beck Hansens undersøgelse som hovednyhed.
Nina har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling arbejdet med voldtægt, og i relation til dette, set på 282 sager fra Østjyllands Politi. Hun havde sat sig for at undersøge hvor mange voldtægtssager der kommer for retten, og om der er en sammenhæng mellem det retslige udfald og den psykiske belastning, som offeret udsættes for.
Selvom Danmark er et af de lande hvor flest voldtægtssager kommer for retten, og hvor samarbejdet mellem politi, hospitalsvæsen og andre instanser er bedst, er tallene fra undersøgelsen alligevel foruroligende lave. I undersøgelsen fandt Nina at blot 17,7 % af de anmeldte voldtægter førte til en retssag, samt at der kun i 13,5 % af sagerne faldt dom.

En af årsagerne til dette ser ud til at være at ofrene selv trækker sig, enten ved at trække anmeldelsen tilbage eller ved ikke at deltage aktivt i efterforskningen.

Nina fortæller: ”En voldtægt er en akut stressbelastning, som medfører et traume. Ofre reagerer naturligvis forskelligt, men mange oplever en stor psykisk belastning efterfølgende. Og den bliver de fastholdt i, når de igen og igen skal fortælle om og forholde sig til voldtægten over for politiet. Så kan det synes lettere bare at droppe sagen og forsøge at komme videre i sit liv.”
Nina fandt ligeledes, at det ikke gjorde nogen forskel hvorvidt offeret havde gjort modstand eller ej, ift. om sagen endte i retten. Det viste sig dog, at sager hvor offeret havde indtaget alkohol, sjældnere nåede til en retssag.

På baggrund af undersøgelsen mener Nina, at man bør tage efterforskningspraksissen op til fornyet revision, og ændre den til én der tager mere hensyn til offerets psykiske belastning efter en voldtægt. 

Du kan læse hele artiklen fra ’Ny Viden’ her.

Redaktionen afsluttet: 25.09.2017