Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Nepalesiske børn risikere varige psykiske mén

Red Barnet advarer om, at de 1 million nepalesiske børn, der var vidner til jordskævlet d. 25. april, risikerer at få varige psykiske mén, hvis de ikke får hjælp hurtigt.

Efter jordskævlet i Nepal d. 25. april advarer Red Barnet om, at de nepalesiske børn risikerer varige psykiske mén af denne traumatiserende oplevelse. 1 million børn er ifølge Red Barnets psykolog, Anne-Sophie Dybdal, påvirkede og disse skal have hjælp hurtigt muligt. Hun pointerer vigtigheden af ikke at love børnene, at dette aldrig ville kunne ske igen, men derimod nærmere at forbedrede dem på, hvad de kan gøre, hvis det er, det sker igen.
Videnscenter for Psykotraumatologi har gennem tiden lavet en række studier omkring katastrofer og ulykker og disses efterfølger - også på netop børn. Et studie fra 2013 har vist, at psykosociale interventioner i skoleklasser kan hjælpe børn, der har været udsat for katastrofer og som efterfølgende har PTSD-symptomer. Dette kunne evt. være den hjælp, som de nepalesiske børn kunne have brug for. Du kan desuden finde den samlede liste af publikationer om området her.
Videnscenteret er derudover en del af det tværfaglige nordiske forskningsnetværk, NORDRESS (The Nordic Centre of Excellence on Resiliens and Societal Security), som arbejder på at undersøge, hvordan samfundsmæssige katastrofer som det nylige jordskævl i Nepal håndteres bedst. NORDRESS tilstræber at øge individuel „robusthed“ (eng. resilience) gennem øget forståelse for de fysiske og mentale følger, der kan opstå i kølvandet på naturkatastrofer som massive oversvømmelser, laviner og vulkanudbrud. Læs mere om NORDRESS samarbejdet her.

Nyhedens original kilde: Berlingske.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2015