Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Når fritidsaktiviteten ikke længere er sjov

Børn og unge som er blevet krænket i forbindelse med fritidsaktiviteter, har de seneste par uger været genstandsområde for opmærksomhed i diverse medier. Videnscentret bringer her en kort oversigt over nogle af disse, samt en henvisning til yderligere relevant læsning.

På Politikens hjemmeside har der den seneste uge været fokus på seksuelle overgreb og krænkelser af børn og unge i sport. I en af disse artikler  beskriver en kvinde ved navn Heidi, hvordan hun igennem længere tid blev krænket af sin taekwondoinstruktør. På grund af en autoritær og grænseløs kultur i klubben var ingen opmærksomme på, at der foregik noget, som var ekstremt grænseoverskridende for Heidi.
Den dag i dag, er der intet lovkrav om, at idrætsforeninger og sportsklubber skal undervise og oplyse deres trænere i at forhindre seksuelle krænkelser af børn og unge. Vandene er dog også delt på det område. DGI og Dif mener f.eks., at et lovkrav ikke ville være i tråd med den kultur af tillid, der ellers kendetegner frivillig dansk idræt.
I en anden artikel fra Politiken.dk er der bragt en oversigt over 10 børns erfaringer med krænkelser i sports-sammenhæng, udarbejdet af Børns Vilkår. Alle disse 10 episoder fandt sted i løbet af det seneste år. Børns Vilkår udtaler dog, at der er tale om et absolut minimumstal, da de ikke registrerer krænkelser begået i sportssammenhæng som en selvstændig kategori.

I menuen til højre, under 'temasider', kan du læse mere om voldtægt, og hvad der sker, når børn og unge traumatiseres.

Redaktionen afsluttet: 28.02.2017