Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Når forældrenes svigt sætter spor

Svigt sætter spor, selv de mindre hverdagssvigt - dette blev pointeret i en artikel bragt i Jyllands-Posten i mandags, hvori professor Ask Elklit også giver sit besyv med.

På juli måneds sidste dag, mandag d. 31, bragte Jyllands-Posten en artikel om forældres svigt og dets langvarige konsekvenser for børnene. Artiklen ’INDBLIK: Min barndom burde skrives ind i mit CV’ tager udgangspunkt i en 25-årig kvindes historie, om en barndom med en alkoholisk, og dermed uforudsigelig, far.
Alle mennesker kan opleve at blive svigtet, men nogle svigt, selv mindre hverdagssvigt, kan sætte dybe spor. Svigt fra forældre har forskellige udtryksformer, og behøver nødvendigvis ikke være hverken af tydelig fysisk eller ydmygende psykisk karakter. Svigtet kan også findes indirekte i hverdagen i form af uforudsigelig adfærd fra forældrenes side.

Ask Elklit, Videnscenterets professor, bliver citeret flere steder i artiklen. Han nævner blandt andet at svigt rammer forskelligt, men at børn som udgangspunkt rammes hårdere end voksne, fordi de endnu ikke har samme robusthed. Han påpeger derudover, at individer som har haft en tryg barndom, uden skilsmisse, vold eller misbrug, har en stærkere bagage med sig og dermed har lettere ved at finde tilbage til en balance når modgang mødes.

Artiklen er desværre ikke online tilgængelig på nuværende tidspunkt, medmindre man er abonnent hos Jyllands-Posten. 

Redaktionen afsluttet: 07.08.2017