Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Når barnet er vidne til at mor eller far slår

Onsdag d. 19 juli 2017 bragte Jyllands-Posten en artikel om vold i hjemmet. Artiklen adskiller sig fra lignende artikler, idet der i denne ikke var fokus på direkte fysisk vold mod børn, men derimod på børns overværelse af vold i hjemmet.
Artiklen blev til på baggrund af Socialdemokratiets forslag om at ændre lovgivningen, så det bliver muligt at straffe forældre alene på den baggrund, at deres barn har været vidne til vold i hjemmet.

Videnscenterets professor Ask Elklit citeres i artiklen for at kalde det ’afgørende’, at der kommer fokus på denne form for psykisk vold mod børn, eftersom der estimeres at sidde mindst ét barn i hver skoleklasse, som har været vidne til vold mellem forældrene. 

Artiklen kan læses her.

Redaktionen afsluttet: 07.08.2017