Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Når arbejdet resulterer i PTSD

Har du et arbejde hvor du er i risiko for at opleve voldsomme oplevelser? Og har du i den forbindelse tænkt på, at disse oplevelser potentielt kan være traumatiserende og føre til PTSD?

Næsten 2.000 personer har i løbet af de sidste 12 år, fået anerkendt posttraumatisk stress (PTSD) som en arbejdsskade.
Videnscenterets professor, Ask Elklit, har i forbindelse med tilblivelsen af en artikel om arbejdsrelateret PTSD på Avisen.dk, udtalt sig om dette emne.
Han nævner bl.a. at ansatte hos politiet, fængselsfunktionærer, sygeplejersker på psykiatriske afdelinger, plejepersonale hos ældre demensramte og ansatte på bosteder for unge er i risiko for at opleve voldsomme oplevelser, som potentielt kan være traumatiske og dermed føre til PTSD.
Den arbejdsrelaterede PTSD bliver også belyst i en anden artikel hos samme medie. I denne har Ask Elklit også givet sit besyv med, når det er DR-seriens hovedperson i ’Bedrag’ der tages under lup.

Han nævner, at det langt fra er en unormal reaktion at forsøge at arbejde videre, selvom man plages af PTSD. Når man gør det, har den traumatiserende episode det dog med at dræne én for energi, hvilket kan resultere i en forringelse af arbejdskvaliteten. Han understreger dog, at alle mennesker er forskellige, og derfor vil deres reaktioner på en traumatisk hændelse også variere. Uanset hvad, er det dog vigtigt man søger hjælp.
De to artikler kan læses her og her

Redaktionen afsluttet: 24.01.2019