Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Risikoen for at udvikle PTSD som voksen er 10 gange større hvis man har været udsat for misbrug i barndommen

Et nyt studie af Ask Elklit og kollegaer undersøger sammenhængen mellem misbrug i barndommen og psykiatriske lidelser i voksenlivet.

Misbrug i barndommen er ofte forbundet med forskellige lidelser i voksenlivet. Da der findes mange forskellige former for misbrug, inddeler undersøgelsen disse i fire undergrupper for herefter at undersøge sammenhængende med psykiatriske lidelser for hver gruppe. Der inddeles i grupperne: ingen misbrug, seksuel misbrug, psykisk vold og fysisk mishandling kombineret med psykisk vold og omsorgssvigt, kaldet polyviktimisering.

Alle former for misbrug er signifikant forbundet med psykiatriske lidelser i voksenlivet, ligesom at der forekommer en markant øget hyppighed af komorbide lidelser for alle grupper. Undersøgelsen viser bl.a. at individer i den gruppe som har oplevet seksuel misbrug i barndommen, havde fem gange større risiko for at have to diagnoser i voksenlivet.

Med disse sammenhænge mellem misbrug i barndommen og udviklingen af psykiatriske lidelser, understreges det, at tidlig identifikation og intervention kan være afgørende for at reducere udvikling af psykiatriske lidelser i voksenlivet.
Da der ligeledes forekommer høje komorbide lidelser og derfor komplekse symptom-profiler, er det nødvendigt med skræddersyet behandlingstilbud til denne gruppe. Undersøgelsen anbefaler i denne sammenhæng at fokusere på tilknytning i de behandlende tiltag.


Er du interesseret i at læse hele undersøgelse, send os da en mail på denne adresse. 

Er du interesseret i mere viden om traumer i barndommen, klik her.