Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Medvirken i DR2 undersøger

På onsdag den 8. oktober sendes programmet DR2 Undersøger: Når stormen rammer. Programmet tager udgangspunkt i stormen Bodil, der for knap et år siden førte til, at hundreder af danske familier pludseligt stod uden hjem i december sidste år. Økonomiske tab og tovtrækkeri med forsikringsselskaber er blandt konsekvenser for de berørte. Herudover kommer de følelsesmæssige reaktioner det medfører at blive hjemløs fra den ene dag til den anden. Vi har tidligere undersøgt de psykologiske reaktioner, det kan udløse at være offer for naturkatastrofer og har blandt andet fundet en forhøjet forekomsten af PTSD hos ofre for jordskælv, lavineulykker og oversvømmelser, denne forskning er primært foretaget i udlandet. I dansk kontekst har vi undersøgt de psykosociale konsekvenser af fyrværkeriulykken i Seest. Denne ulykke førte ligeledes til at mange danske familier mistede deres hjem, og vores undersøgelser viste foruroligende langtidsvirkninger: 14 procent af Seest borgene i undersøgelsen opfyldte DSM-IV kriterierne for PTSD 15 måneder efter ulykken. I programmet på onsdag diskuteres det, om Danmark er gearet til at tage hånd om ofrene for katastrofer og voldsomme hændelser. Professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi udtaler sig i den forbindelse i programmet.

Programmet kan findes på DR's hjemmeside http://www.dr.dk/tv/se/dr2-undersoeger/dr2-undersoeger-nar-stormen-rammer

Find vores undersøgelser fra SEEST på vores hjemmeside. De er inddelt i 3 delundersøgelser; 3, 5 og 15 måneder efter ulykken.

Redaktionen afsluttet: 01.10.2014