Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Måleredskaber til udredning - nu på grønlandsk

Thomas har fået et nyt navn – vel at mærke på grønlandsk. I Grønland kommer han til at gå under navnet Miki, når psykologer i fremtiden anvender udredningsinstrumentet. Videnscenteret har netop fået oversat både Thomas-testen og OCTS til grønlandsk.

Hvis du er bekendt med Videnscenterets forskning og kurser, har du sikkert hørt om Thomas-testen og Odense Child Trauma Screening (OCTS). Hvis ikke, kan du læse med nedenfor og få et overblik, inden vi uddyber vores gode nyhed.

Thomas-testen er et tegneseriebaseret måleinstrument, som måler forekomsten af PTSD hos børn mellem 6 og 12 år, der har oplevet én eller flere traumatiske hændelser. Testen er udarbejdet af Videnscenter for Psykotraumatologi og tilpasset fra Dr. Richard Neugebauers lignende engelske test ’Darryl’.
Odense Child Trauma Screening (OCTS) er et story stem-screeningsredskab, som er udviklet til at screene for, om børn i alderen 4-8 år udviser tegn på traumatisering. Testen henvender sig til fagprofessionelle, som ved anvendelse af historiefortælling og figurer i et struktureret lege-interview derved kan undersøge barnets håndtering af indre og ydre konfliktsituationer, dets repræsentationer af forælder-barn-relationer, samt om barnet udviser tegn på desorganiseret adfærd og tilknytning.

Vi kan gladeligt meddele, at ovenstående udredningsinstrumenter begge er blevet oversat til grønlandsk og at implementeringen af disse redskaber i Grønland nu er i gang. Nedenfor kan du se Miki, den grønlandske version af Thomas. 
Professor Ask Elklit og Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard er netop vendt hjem fra en uges ophold på Grønland, hvor de underviste psykologer og andre faggrupper, i anvendelsen af udredningsinstrumenterne.
Kurset blev etableret i samarbejde med Familiecenter Kommune Kujalleq, og der deltog i alt 25 personer.
De grønlandske medier slog et smut forbi kurset, hvilket resulterede i et indslag i de grønlandske nyheder. Du kan se indslaget her 12 minutter og 5 sekunder inde i klippet.
På kurset deltog Børnetalsmanden Aviaaja Egede Lynge, som siden da har udtalt sig til de grønlandske medier, om vigtigheden af implementering af screening for PTSD hos grønlandske børn. De to artikler fra de grønlandske medier kan læses her og her

Hvis du som fagperson er interesseret i traumetests til børn, afholder vi kurser i testene i 2020, som du kan læse mere om her.

Miki


Redaktionen afsluttet: 03.09.2019