Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Livskvalitet og kræftrisiko

En helt ny undersøgelse viser, at dårlig livskvalitet måske kan øge risikoen for at udvikle kræft. Undersøgelsen er udført i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse, og resultaterne er publiceret i det internationale tidsskrift European Journal of Cancer.

Undersøgelsen har fulgt 4500 personer, siden 1993, og den kommer frem til, at personer, der vurderede deres livskvalitet til at være enten "hverken god eller dårlig", "dårlig", eller "meget dårlig" i 1993, senere havde næsten dobbelt så stor risiko for at udvikle kræft end de personer, som vurderede deres livskvalitet til at være "meget god".

Ingen af deltagerne havde haft kræft inden de indgik i denne undersøgelse. I resultaterne er der desuden taget højde for en lang række faktorer; herunder: køn, indkomst, rygning, alkohol indtag, fysisk aktivitet, og andre helbredsproblemer. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne.

Tidligere studier på området omkring, hvorvidt psykologiske faktorer har betydning for udvikling af kræft, har oftest vist, at disse ikke har nogen betydning. Selvvurderet livskvalitet er dog aldrig tidligere blevet undersøgt i et studie, hvori personerne er blevet fulgt gennem så mange år, og nærværende studie er derfor et af de eneste og mest omfattende af sin art. En ulempe ved undersøgelsen er, at alle kræftformer er slået sammen til ét udfald, og derfor er det umuligt at sige noget om, hvor vidt livskvalitet har forskellig indvirkning på forskellige former for kræft.

Af: Forsker Trine Flensborg-Madsen, ph.d., cand.scient.san.publ., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 

Kontakt
: Trine Flensborg-Madsen, mail: tfm@si-folkesundhed.dk telefon: 6550 7740

Kilde: Flensborg-Madsen T, Johansen C, Grønbæk M, Mortensen EL. A prespective association between quality of life and risk for cancer. European Journal of CEncer. 11. juli 2011. 
 

Redaktionen afsluttet: 26.08.2011