Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Børn, som har været udsat for et overgreb, venter længe på en videoafhøring

Den 3. marts 2017 bragte Politiken to artikler om den lange ventetid, som nogle børn kan opleve i forbindelse med videoafhøring, når de har været udsat for et overgreb. Videnscenteret bringer her en kort oversigt over problematikken.

Der findes fem børnehuse i Danmark, hvor børn under 15 år bliver afhørt og kan få hjælp af psykologer og socialrådgivere. Ifølge retningslinjer fra Rigsadvokaten bør der højst gå 7 dage, efter at myndighederne har modtaget en anmeldelse om et muligt overgreb til børnene bliver videoafhørt. I de sager, hvor der sker et seksuelt overgreb, og der er risiko for endnu et seksuelt overgreb, bliver der foretaget en videoafhøring inden for den normerede tid. Men i de sager, hvor overgrebet menes at være begået for lang tid siden, eller der er tale om voldssager, som er ”knap så alvorlige”, kan der gå helt op til 4-5 uger, før barnet videoafhøres. Dette er til stor frustration for både lederne af børnehusene og politiet. For selvom politiet rigtig gerne vil overholde tidsfristen, så har de simpelthen ikke ressourcerne.

Den lange ventetid går desværre ud over børnenes sager. I mere end tre år har det været lovpligtigt for kommunerne at inddrage børnehusene i sager om overgreb mod børn. I børnehusene er der videoafhøringslokaler og det er særligt uddannede betjente, som afhører børnene. Typisk sidder der en forsvarer, anklager, bistandsadvokat, efterforsker og socialrådgiver fra kommunen samt personale fra børnehuset i et andet rum og følger med i videoafhøringen. Afhøringen bliver optaget og anvendt, hvis sagen ender i retten. Det er derfor vigtigt, at afhøringen sker som noget af det første i forløbet, både så barnet har mulighed for at få hjælp efterfølgende og for at dets sag sikres bedst muligt.

Her på Videnscenteret har vi et tæt samarbejde med de danske børnehuse, og i løbet af marts måned vil to ud af de i alt fire, CONTEXT ph.d.-studerende, som tilknyttes Videnscenteret, også komme til at arbejde sammen med børnehusene. 

Læs den ene artikel fra Politiken her.

Læs mere om de danske børnehuse her.

Redaktionen afsluttet: 09.03.2017