Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Om polariseringen i mediernes voldsdebat

Som reaktion på Informations leder 'Stop den polariserede voldsdebat', har professor Ask Elklit, lørdag den 24. februar fået bragt et læserbrev i Information.

Den 12. februar kunne man i Information, læse lederen ’Stop den polariserede debat om vold i parforholdet’. Lederen berører blot den aktuelle voldsdebat ganske overfladisk ved at nævne, at forskerne er ’røget i totterne på hinanden’ grundet resultaterne fra Videnscenterets seneste rapport om gensidig vold. Du kan læse mere om dette indlæg her

Som reaktion på ovenstående har professor Ask Elklit, lørdag den 24. februar fået bragt et læserbrev i Information. Han pointerer heri, at Informations leder ’Stop den polariserede debat om vold i medierne’, mod dens intention, desværre er med til at øge polariseringen i voldsdebatten.
Ask Elklit understreger, at han bestemt ikke har glemt den fysiske vold, som lederen ellers postulerer. Han har derimod et ønske om, at den psykiske vold vinder mere indpas i voldsdebatten, da den ofte er forløberen til fysisk vold.
Den forkerte opfattelse af, at rapporten søger at negligere kvinder som udsættes for voldsom, fysisk vold, har også floreret i det danske mediebillede. Ask Elklit understreger i læserbrevet, at det er udøvelsen af den fysiske vold som er præget af kønssymmetri. Der er dog ikke kønssymmetri, når det kommer til hvor voldsomme de pådragne fysiske skader er, da kvinderne her kommer mest til skade.

Afslutningsvis opfordrer vi endnu en gang til en debat om vold - en debat, som ikke har fokus på nicher og på at pege fingre, men på alle former for vold, samt hvorledes det er muligt at afhjælpe de skader som volden forårsager.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2018