Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Læserbrev af Videnscenterets videnskabelige assistent Sarah Bøgelund Dokkedahl

Videnscenterets videnskabelige assistent Sarah Bøgelund Dokkedahl, har som reaktion på Weekendavisens artikel ’Fortrængningens gave’ af Lone Frank, skrevet et læserbrev som blev bragt i Weekendavisens sektion 4 (Ideer) den 24. november.

Artiklen ’Fortrængningens gave’ tager udgangspunkt i en nyligt afsluttet ph. d.-afhandling af den danske forsker og kandidat i pædagogisk psykologi, Helle Harnisch. Afhandlingen er baseret på 10 måneders feltarbejde i det nordlige Uganda, i et område kaldet Acholiland.
Helle Harnisch har gennem fire år fulgt og foretaget interviews med 36 tidligere børnesoldater som kæmpede i oprørshæren Lord's Resistance Army. Afhandlingen indikerer, at 33 af de 36 interviewede har benyttet sig af undvigende adfærd (avoidant coping), både i tiden som børnesoldater og senere som hjemvendte.
Dette betyder mere konkret at de tidligere børnesoldater, så vidt muligt, undgår at tænke på og snakke om de forfærdelige oplevelser de har haft.  10 af de 36 tidligere børnesoldater som optræder i afhandlingen, er tidligere blevet screenet for PTSD, men ingen af dem har vist tegn på dette.

Grundantagelsen i artiklen ’Fortrængningens gave’ er, at mennesker er mere robuste end antaget, og at det tilmed kan være en sund og nyttig reaktion at ignorere og fortrænge traumatiske oplevelser.

Videnscenterets videnskabelige assistent Sarah Bøgelund Dokkedahl, har selv undersøgt traumer hos børnesoldater fra samme område i det nordlige Uganda. Hun fandt, ved hjælp af validerede tests, at 46 % af de tidligere børnesoldater led af PTSD. Det vil sige, at børnesoldaterne bl.a. havde store problemer med undgående adfærd, genkaldelse af traumet samt kronisk forhøjet vagtsomhed.
I sit læserbrev nævner Sarah også, at konsekvenserne fra tiden som børnesoldat også kommer til udtryk på andre måder end som traumereaktioner.  Både alkoholafhængigheden og selvmordsraten i det nordlige Uganda er ifølge WHO, nemlig også blandt de højeste i verden.

Sarah slutter afslutningsvist sit læserbrev af med at pointere, at Helle Harnischs afhandling uden tvivl åbner op for en spændende diskussion, men at det er misvisende at forveksle de tidligere børnesoldaters overlevelse med sund coping.  Sarah pointerer derudover at Uganda uden tvivl har behov for hjælp og ressourcer for at lægge krigens traumer bag sig.

Redaktionen afsluttet: 05.12.2017