Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Læger trues og udsættes for vold

En netop offentliggjort trivselsundersøgelse foretaget af Yngre Læger og Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital viser at hver tredje yngre læge har været udsat for vold eller trusler på arbejdet.

Der er både tale om fysisk vold, som skub, spark og bid og psykisk vold, som eksempelvis trusler der omfatter både lægen og hans/hendes pårørende.

Vold på landets sygehuse
De seneste måneder har flere voldsomme episoder fundet sted på landets sygehuse. I foråret stak en patient tre medarbejdere med kniv på psykiatrisk afdeling OUH, og for kun 14 dage siden var Odense Universitetshospital igen ramt, da op mod 70 mænd forsøgte at true sig til at få udleveret en patient.

Fokus på området
Selvom vold på arbejdspladsen ofte opleves som en traumatisk begivenhed for medarbejderne, har forskning i vold på arbejdspladsen primært fokuseret på gerningsmanden og forebyggende tiltag, mens der er meget begrænset forskning i de psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på arbejdet for medarbejderen. Den 1. maj påbegyndte Videnscenter for Psykotraumatologi en undersøgelse i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og sikkerhedsrepræsentanter i Region Syddanmark, med det formål at afdække de psykologiske følgevirkninger af vold på arbejdspladsen over tid. Undersøgelsen tager udgangspunkt i psykiatriske arbejdspladser. Læs mere om undersøgelsen og se de foreløbige data her.

Redaktionen afsluttet: 10.09.2012