Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Kvinder på krisecentre

Videnscenter for Psykotraumatologi har i samarbejde med Danner, Kvindehjemmet og Krisecenter Odense igangsat et nyt spændende projekt omhandlende kvinder på krisecentre.

Når man som kvinde ankommer til et krisecenter, enten med eller uden børn, er man i fysisk sikkerhed fra voldsudøveren. De danske krisecentre er et tilbud under Serviceloven, hvor kvinderne har mulighed for at søge midlertidig tilflugt fra vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Under et ophold på et krisecenter modtager kvinden både omsorg og støtte i henhold til sociale, økonomiske, juridiske og familiære problemer. Denne støtte og omsorg gives med henblik på at styrke kvindens handlemuligheder og kompetencer, for dermed at forberede hende på livet efter krisecentret.

Videnscenter for Psykotraumatologi arbejder på nuværende tidspunkt sammen med Danner, Kvindehjemmet og Krisecenter Odense om et fælles projekt. Projektet omhandler kvindernes psykiske helbred, og hvordan det udvikler sig over tid i forbindelse med opholdet, samt efter de har forladt krisecenteret.

Projektet har til formål, at klarlægge om opholdet på et krisecenter har en umiddelbar effekt, og om denne effekt er vedvarende over tid. Projektet estimeres til at vare fra 2017 til 2019, og resultaterne fra undersøgelsen vil bl.a. blive anvendt til forskning og til rådgivning af den enkelte kvinde i forhold til at forbedre indsatsen på krisecentrene. 

Redaktionen afsluttet: 04.12.2017