Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Ny rapport: kvinder på krisecenter

En detaljeret undersøgelse om vold og voldens følgevirkninger over tid i et traumeperspektiv

Af Karina Raeder, 25-06-2021

I en ny rapport om kvinder på krisecenter undersøges forekomsten af fysisk, psykisk og seksualiseret vold blandt 150 kvinder på fire danske kvindekrisecentre, samt hvordan volden påvirker deres mentale helbred, og hvordan de udvikler sig undervejs i opholdet.

Undersøgelsen beror på Sarah Bøgelund Dokkedahls ph.d.-studie og er  udgivet af SDU i samarbejde med Danner og Kvindehjemmet.

Undersøgelsen tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål: 

 

I rapporten fremgår det bl.a. at psykisk vold var den af de tre voldsformer, der havde en helt væsentligt sammenhængen med alle de undersøge mentale helbredsproblemer, når der er kontrolleret for indflydelsen af de andre voldstyper.

Resultaterne af undersøgelsen kan for første gange i dag afsløres -  få adgang til hele undersøgelsen her

 

Resultater fra rapporten

  •  86,2 % havde oplevet grov fysisk vold
  • 59,3% havde oplevet seksualiseret vold
  • 57,3% oplevede nye voldsepisoder under opholdet på krisecenteret
  • 38,1% oplevede nye episoder af vold efter opholdet

    Se rapporten for alle resultaterne
Redaktionen afsluttet: 25.06.2021