Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Den første randomiserede, kontrollerede undersøgelse i forbindelse med kronisk smerte i den nedre del af ryggen og komorbid PTSD.

Smerte i den nedre del af ryggen er et meget almindeligt problem og rangerer blandt top 10, når det kommer til sygdomme der er skyld i flest invaliderende år.
Vores dygtige kollega på Institut for Psykologi, lektor Tonny Elmose Andersen, har for nylig i samarbejde med Yael Lahav, Hanne Ellegaard og Claus Manniche fået publiceret den videnskabelige artikel: ’A randomized controlled trial of brief Somatic Experiencing for chronic low back pain and comorbid post-traumatic stress disorder symptoms’ i det internationalt anerkendte tidsskrift, European Journal of Psychotraumatology.

Det er dokumenteret at komorbid PTSD i forbindelse med kronisk smerte, er associeret med en mere alvorlig symptomprofil både i forhold til smerte, invaliditet og individets psyke.
Tonny Elmose Andersen og hans kollegaer har sammenlignet effekten af den almindelige behandling man giver mod rygsmerter (TAU) med TAU kombineret med en kropsorienteret traume-tilgang (SE - Somatic Experiencing), og er dermed de første i verden til at udføre lige præcis denne form for randomiserede, kontrollerede undersøgelse.

Den kropsorienterede traumetilgang (SE) er en relativt ny form for traume-terapi, med fokus på kroppens bevægeapparat og interoception. I undersøgelsen fik den ene gruppe kun behandling mod rygsmerterne i form af fysiske øvelser, mens den anden gruppe både fik behandling mod rygsmerterne og kropsorienteret traume-behandling.
Undersøgelsen viste at den gruppe som også modtog kropsorienteret traume-behandling havde en signifikant lavere forekomst af PTSD og frygt for bevægelse ved interventionens afslutning, end den gruppe som kun havde fået smertebehandling.

Selvom den korte intervention dog ikke var nok til at fjerne komorbiditeten helt, er den signifikante reduktion af PTSD og frygt for bevægelse stadig et interessant og vigtigt fund som forhåbentlig kan lægge grobund for videre undersøgelser. 

Redaktionen afsluttet: 27.08.2017