Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Krimalisering af psykisk vold

En ny debat sætter spørgsmåltegn ved, om flere aspekter af psykisk vold skal kriminaliseres.

Information bragte d. 27 juni en artikel, om hvordan en ny undersøgelse viser, at der i flere tilfælde i sager med drab i parforholdet har psykisk vold været forudgående. Se en redegørelse for artiklen her eller læs den selv her.

Førnævnte artikel har ført til at flere eksperter senere har udtalt sig om, at det i dag kun er trusler og frihedsberøvelse som er ulovligt. Ifølge direktør i Mødrehjælpen Mads Roke Clausen, så er der også et behov for en kriminalisering af psykisk vold og kontroladfærd. Han udtaler forsat, at psykisk vold er mere nedbrydende på de voldsramte kvinder, som han møder igennem sit arbejde end fysisk vold.

Direktøren i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnussen bruger begrebet "kontrolvold", som er kendetegnet ved psykisk vold i form af kontrollerende adfærd og stærk social kontrol. Denne "kontrolvold" resulterer ofte i langt større frygt hos parterneren end fysisk vold. Hvert år bliver der begået mellem 40 og 50 drab, hvor en tredje del af dem er partnerdrab, hvor otte ud af ti ofre er kvinder.

Videnscenter for Psykotraumatologi har udgivet en række videnskabelige artikler og rapporter som omhandler herunder vold i parforholdet og stalking. Flere af undersøgelserne viser, hvor skadelig og udbredt psykisk vold kan være. I "Ud af Voldens Skygge" viser det sig bl.a., at ud af en indsamling på 171 udspurgte havde 163 været udsat for psykisk vold, hvorimod ’kun’ 133 havde været udsat for fysisk vold.  Læs Videnscenterets rapporter her.

Både Mads Roke Clausen og Susanne Nour Magnussen anbefaler derfor også, at der skal en ny lovgivning til for at kriminalisere bl.a. kontroladfærd for at kunne komme nogen af disse problemer til livs.

Redaktionen afsluttet: 11.07.2016