Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Konsekvenserne af seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen er fortsat en udbredt negativ oplevelse blandt mange ansatte. I et nyt studie undersøger Nina Beck Hansen et al. sammenhængen mellem seksuel chikane i arbejdet som socialpædagog og symptomer på PTSD.

22.08.2022

Seksuel chikane på arbejdspladsen bliver konsekvent forbundet med negative arbejds- og helbredsrelaterede udfald. Disse er blandt andet omfattet af lav jobtilfredshed, lavere engagement i arbejdets forpligtigelser samt forværret mentalt helbred. Seksuel chikane på arbejdspladsen er endda blevet forbundet med alvorlige grader af posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Denne association er opstået af den potentielle indflydelse, som seksuel chikane kan have på et offers fysiske, mentale og seksuelle integritet såvel som deres økonomiske situation i og med, at chikanen kan have negative virkninger på offerets evne til at udføre deres arbejde.

I deres studie har Nina Beck Hansen et al. haft til formål at undersøge sammenhængen mellem seksuel chikane på arbejdspladsen og symptomer på PTSD i en stik prøve af over 3000 socialpædagoger. Derudover havde deres studie til hensigt at undersøge effekten af chikanens hyppighed, dens kilde samt hvorvidt social kapital på arbejdspladsen kunne have en afhjælpende effekt på chikanens negative følger.

Resultaterne af studiet vidner blandt andet om, at hver 5. socialpædagog er udsat for seksuel chikane i deres arbejde, og jo hyppigere medarbejderne oplever chikane jo flere symptomer på PTSD udviser de. Hvor social kapital ellers er en kendt beskyttende faktor i udviklingen af PTSD i arbejde med vold, vidner resultaterne af studiet ikke om denne effekt ved seksuel chikane. Nina Beck Hansen et al. tilskriver dette til, hvordan følelser af skam og skyld muligvis kan afholde nogle medarbejdere fra at afsløre deres oplevelser over for kollegaer eller ledere, og dermed søge den tilgængelige støtte på arbejdspladsen. De vurderer også, at fremtidige undersøgelser skal belyse mulige barrierer, som forhindrer ofre for seksuel chikane i at søge og drage fordel af den sociale støtte, der er tilgængelig på arbejdspladsen.

Studiet af Nina Beck Hansen et al. kan læses her. Du kan også læse mere om Videnscenter for Psykotraumatologis arbejde inden for arbejdsrelateret vold og traumer her.
Redaktionen afsluttet: 22.08.2022