Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Konfliktråd mellem offer og gerningsmand

D. 19 maj 2018 bragte Kristeligt Dagblad artiklen: ’Forsoning mellem offer og gerningsmand har svære kår’. Emnet heri var det omstridte konfliktråd mellem offer og gerningsmand, som i 2009 blev et permanent tilbud i blandt andet voldssager. Frem til udgangen af 2017 er der blevet gennemført 4744 konfliktråd. Justitsministeriets Forskningskontor har dog ikke kunnet påvise en positiv effekt af disse, hverken ift. at forhindre kriminelle i at begå ny kriminalitet, eller mindske forbruget af psykologer hos ofrene. 
Tilbage i år 2010 bragte Psykolog Nyt en artikel af Videnscenterets professor Ask Elklit, hvori han advarede mod indførslen af konfliktrådetHan pointerede, at de kriminelle, som begår grov vold og voldtægt ofte er karakterafvigende typer, og det derfor kan være svært at gennemskue, hvorvidt de angrer forbrydelsen eller ej. Et konfliktråd mellem offer og gerningsmand kan altså derfor ende med at blive en negativ oplevelse for offeret. 
I artiklen i Kristeligt Dagblad understreger de adspurgte fagpersoner dog, at de stadig er tilhængere af konfliktrådet, da det kan tænkes, at manglen på effekt skyldes, at man ikke har eller kan måle på de relevante parametre.

Redaktionen afsluttet: 01.06.2018