Skip to main content

Stor international konference om småbørnstraumer

Hvordan identificerer vi traumer hos små børn?

Der er en meget begrænset viden om, i hvilken grad små børn påvirkes af traumatiske og stressfulde oplevelser. De fagpersoner, som kommer i kontakt med små børn, har brug for at have viden og redskaber, som de kan bruge til vurdering af barnets tilstand og hjælpebehov. Derfor afholder Videnscenter for Psykotraumatologi en konsensus konference vedrørende identificering og vurdering af traumer hos små børn.

På baggrund af de redskaber, der præsenteres på konferencen, vil vi tre måneder efter afholde en workshop for interesserede deltagere, hvor erfaringer med at bruge disse redskaber samles og udmønter sig i anbefalinger om deres brug.

Oplægsholdere og program

Vi har inviteret en række anerkendte og internationale forskere og eksperter i småbørnstraumer. Du kan se programmet for konsensuskonferencen den 16. og 17. januar 2012 her.

Målgruppe

Børnelæger, pædagoger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere, som til dagligt arbejder med små børn i alderen 0-5 år.

Tid og sted

Den 16.-17. januar 2012, kl. 9-17. Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Auditorium 100. Den 16. januar vil der være et aftenprogram for de, der er interesserede. Nærmere information om dette vil blive tilsendt efter tilmelding.

Deltagergebyr og tilmelding

Deltagergebyret er 500 kr. (inkl. frokost begge dage og udstedelse af deltagerbevis). Tilmelding sker ved at indbetale konferencegebyret på reg.nr. 9395, konto nr. 0007111959 med tydelig angivelse af navn og e-mailadresse - senest d. 6. januar.

Slides / Præsentationer

Dr. Miri Keren (Tel Aviv University): Traumatic stress during pregnancy – its effects on fetus and infant (slides in english / præsentation på dansk)

Professor Jonathan Green (University of Manchester): Presentation of the Manchester Child Attachment Story Task (MCAST) (slides in english / præsentation på dansk)

Dr.Stacy Drury (Tulane University): A presentation on the potentially damaging effects that hospitalisations and paediatric procedures may have on the developing brain and the multi-modal consequences of childhood trauma (slides in english / præsentation på dansk - Slides in english II / præsentation på dansk II)

Dr. Janet Rennick (McGill University): A presentation on the results of different studies on the negative outcomes in the different domains affected by paediatric trauma (slides in english / præsentation på dansk)

Dr. Mia Myhre (University of Oslo): Traumatic head injuries in children (slides in english / præsentation på dansk / præsentation på norsk)

Professor Jonathan Green (University of Machester): MCAST put into practise (slides in english)

Dr. Janet Rennick (McGill University): Assessment of negative psychological outcomes in the different domains affected by paediatric trauma (Slides in english / præsentation på dansk - Slides in english II / præsentation på dansk II)

Dr. Stacy Drury (Tulane University): The use of CBT as an empirically based treatment of paediatric trauma and its implications on the neurobiological development of traumatised children (Slides in english / præsentation på dansk - Slides in english II / præsentation på dansk II)

Professor K.J.S. Anand (University of Tennessee): Pain perception and consequences of severe pain stimulation in infants. (Through Adobe Connect) (Slides in english)

Professor K.J.S. Anand (University of Tennessee): Pain assessment in pre-term and full-term neonates. (Through Adobe Connect) (Slides in english)

Professor Sam Tyano (University of Tel Aviv): Infantile trauma and clinical perspective – Israeli experiences. (Slides in english / præsentation på dansk)

Redaktionen afsluttet: 14.10.2011