Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Kommuner fravælger efterbehandling af anoreksiramte

Spiseforstyrrede genindlægges grundet manglende behandlingstilbud ved udskrivelse fra landets hospitaler.

I tv-avisen d. 13. marts blev det omtalt, hvorledes unge med spiseforstyrrelser overlades til sig selv efter udskrivelse fra de psykiatriske afdelinger, fordi kommunerne fravælger specialiserede efterbehandlingstilbud. Konsekvenserne er, at flere af de unge må genindlægges efter tilbagefald med livstruende vægttab til følge, til stor frustration for både patienter og behandlere.

Blandt andet er en kommune gået imod anbefalingerne fra Center for Spiseforstyrrelser i Aarhus om at tilbyde plads på et specialiseret behandlingssted til en anoreksiramt ung pige. Istedet var kommunens tilbud ugentlige psykologsamtaler og aktivering på et hestestutteri. Pigen er nu indlagt for tredje gang.

Kommunernes Landsforening afviser at svare på kritikken men fastholder, at det er regionernes og de privatpraktiserende lægers ansvar at varetage behandlingen af de anoreksiramte unge.

Kilde: Dr.dk

Redaktionen afsluttet: 15.03.2012