Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Køn medierer hvordan emotioner følt under traumet forudsiger posttraumatiske emotioner.

Ny amerikansk forskning har vist, at associationen mellem at føle væmmelse under traumet og udviklingen af PTSD-symptomer var medieret af at føle væmmelse og skyld efter traumet blandt mænd og kvinder.

Forskningen er lavet af Ph.d. forsker Jessica Bomyae og kolleger fra San Diego Center of Excellence for Stress and Mental Health, der har undersøgt 100 veteraner for traumerelateret væmmelse og frygt under og efter traumet.

 Deres analysen indikerede, at det at føle frygt og væmmelse under og efter traumet var associeret med at lide af PTSD og depression samt med invaliditet. Yderligere regressionsanalyser indikerede, at en association mellem køn og emotioner følt under traumet forudsagde væmmelse og angst følt efter traumet. At føle angst efter traumet var associeret med at føle frygt under traumet for kvinder og at føle væmmelse under traumet for mænd. Væmmelse efter traumet var associeret med at have haft følt væmmelse under traumet for både mænd og kvinder. At føle væmmelse efter traumet var dog negativt associeret med at have haft følt frygt under traumet hos mænd.

Disse undersøgelser af forskelle i emotionel reaktivitet og respons under og efter traumet kan muligvis hjælpe til forklare hvorfor en stor del af de individer, der har været udsat for en traumatisk oplevelse kommer sig naturligt, mens andre efterfølgende udvikler PTSD. Derudover kan denne forskning påpege vigtigheden af at undersøge væmmelse og skyld efter et traume og af at tænke køn ind, når vi forsøger at forudsige traumerelaterede emotionel reaktion. 

Du kan læse mere og finde den originale artikel her.

Redaktionen afsluttet: 22.04.2016