Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Knap ti millioner til 'Børn, Unge og Sorg'

Organisationen 'Børn, Unge og Sorg' har modtaget 7.8 millioner fra satspuljen og 2 millioner fra Helsefonden. Pengene skal gå til et nyt sorgcenter, efteruddannelse og en række andre initiativer.

Den 28. oktober skrev ’Børn, Unge og Sorg’ på deres hjemmeside, at de har fået tildelt 7,8 millioner kroner fra satspuljen og to millioner kroner fra ’Helsefonden’.

Pengene betyder, at ’Børn, Unge og Sorg’ kan påbegynde arbejdet med at etablere et nationalt sorgcenter. Det nationale center skal indsamle viden om sorg, forebyggelse, risikofaktorer, tidlig opsporing og behandling af kompliceret sorg på tværs af aldersgrupper. Ligeledes skal centeret stå for efteruddannelse af alle relevante faggrupper i sundhedsvæsenet.

’Børn, Unge og Sorg’ skriver herudover på deres hjemmeside, at pengene er kulminationen af tre års arbejde med at gøde jorden for en seriøs oprustning på sorg-området.

Ifølge en undersøgelse lavet af firmaet Deloitte koster kompliceret sorg samfundet omkring 3,4 milliarder kroner om året. Derfor er visioner med pengene også: (citat fra ’Børn, Unge og Sorgs’ hjemmeside):

  • Indsamle, systematisere og sikre en fast forankret videnspredning og formidling i både regioner, kommuner og hos privatpraktiserende behandlere til gavn for rådgivning og behandling af mennesker med kompliceret sorg og deres familier
  • at styrke og koordinere forskning i forhold til udviklingen af konkrete evidensbaserede behandlingsmetoder på sorgområde
  • at tilbyde behandling af høj professionel kvalitet til mennesker, hvor sorgen efter at have mistet hindrer eller er på vej til at hindre et normalt hverdagsliv.

Visionerne skal udarbejdes i samarbejde med en nedsat styregruppe og møder desuden bred opbakning fra blandt andre PLO, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DPU, Region Hovedstaden, Aarhus Kommune, Hjerteforeningen, Scleroseforeningen og mange andre.

Pengene betyder, at ’Børn, Unge og Sorg’ allerede nu kan tage initiativer til en række konkrete aktiviteter:

 

  • Udarbejdelse af kliniske retningslinjer på området for kompliceret sorg til brug for både sygeplejersker, praktiserende læger og psykologer
  •  Opkvalificering af fagprofessionelle – herunder en ny sorgrådgiver-uddannelse, som skal udbydes i samarbejde med Metropol
  • Indsamling og formidling af viden om ældre og kompliceret sorg
  •  Kortlægning over alle støtte-, hjælpe- og behandlingstilbud på sorgområdet i Danmark.

Læs mere her.

Redaktionen afsluttet: 02.11.2016