Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

International Conference on Refugee Crisis in Europe and the Middle East – Sharing Tools for Humanitarian Response

Med et øgede antal asylansøger, som er flygtet fra krig, er viden om PTSD og ASD og behandlingen af disse mere nødvendighed, end det længe har været. D. 1-3 november afholdes "International Conference on Refugee Crisis in Europe and the Middle East – Sharing Tools for Humanitarian Response".

I 2008 bragte Information en artikel, om hvordan landets daværende 12 flygtningecentre – sammenlagt 100 pladser - havde mellem et og helt op til tre års ventetid for behandlingen af flygtningebørn med traumer. Det blev anslået, at der var flere end 15.000 børn som søgte asyl i EU-landene i 2009 (Se Videnscenter for Psykotraumatologis rapport "Uledsagede Flygtningebørn"). Ud af de 15.000 søgte 529 af dem asyl i Danmark - alene i 2009. Dette svarer til 14% af det samlede antal asylansøgere i 2009, som var børn. Dette regnestykke er med til at vise, hvordan Danmarks daværende 12 flygtningecentre ikke havde kapaciteten til at behandle alle flygtningebørnene.

I 2016 frem til d. 31 august blev der indgivet 4.969 asylansøgninger i Danmark. I maj måned 2016 var der 16.300 indkvarterede i danske asylcentre, 12.500, verserende asylsager og 10.500 familiesammenføringssager. 41% af disse var børn under 18. Et tal som har været stigende efter 2015, hvor hver fjerde asylansøger var en uledsaget mindreårig.

Et uledsaget flygtningebarn er defineret som "ethvert barn, der er fysisk adskilt fra sine forældre, og som ikke er under beskyttelse af en værge eller anden ansvarlig voksen, og som er asylansøgende, anerkendt flygtning eller på en anden måde fordrevet fra sit hjemland" (Uledsagede Flytningebørn, 2011).

Uledsagede flygtningebørn er særligt i risikozonen. Studier har fundet en prævalens af post traumatisk stress syndrom (PTSD) for denne gruppe på mellem 37% og 47%. PTSD er kendetegnet ved flashbacks, angstudløsende minder om den traumatiske hændelse, mareridt og dissociation. PTSD kan herudover føre en række andre lidelser og forstyrrelser med sig som eksempelvis; depression, panikangst, generaliseret angst og alkohol- og stofmisbrug. Forskning viser også, at hvis PTSD ikke bliver behandlet i tide, så kan det resultere i permanente personlighedsforandringer.

Der er derfor hårdt brugt for både viden, men også behandlingstilbud for denne gruppe. Mere nu end nogensinde. Der bliver d. 1-3 november afholdt International Conference on Refugee Crisis in Europe and the Middle East – Sharing Tools for Humanitarian Response. Konferencen afholdes i Freiburg i Tyskland, hvor der snart er tilmeldingsfrist. Det er muligt at læse mere på hjemmesiden.

Derudover har Videnscenter for Psykotraumatologi udgivet en lang række artikler omkring flygtninge og PTSD, som også er mulige at finde på siden.

Køb billetter her.

Kilder:

https://www.information.dk/indland/2008/02/traumatiserede-flygtningeboern-falder-igennem-systemet

https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge/fakta-om-flygtninge-med-traumer

http://refugees.dk/fakta/tal-og-statistik/hvor-mange-kommer-og-hvorfra/

Videnscenter for Psykotraumatologi (2011), Uledsagede Flygtninge.

Redaktionen afsluttet: 20.10.2016