Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Identificering af småbørnstraumer

Hvordan vurderer vi traumer hos småbørn? En ny rapport sammenfatter en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser og anbefalinger.

Konsensuskonference
I januar afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi i samarbejde med Syddansk Universitet en international konsensuskonference om identificering af småbørnstraumer. Formålet med konferencen var at formidle ny viden om redskaber til identificering af traumesymptomer hos helt små børn. På konferencen holdt syv internationalt anerkendte eksperter fra Israel, England, USA, Norge og Canada oplæg om deres kliniske arbejde med vurdering af småbørnstraumer.

Konkrete anbefalinger til hurtig indsats og forebyggelse af mistrivsel
Kort efter konferencen blev der etableret en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af 25 konferencedeltagere. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en række konkrete anbefalinger og retningslinjer til identificering af traumer hos helt små børn.

Læs arbejdsgruppens anbefalinger i en samlet rapport her.

Foredragene fra konferencen er tilgængelig på en redigeret dvd-samling, som kan rekvireres ved henvendelse til VfP. 

Redaktionen afsluttet: 13.09.2012