Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

I mediernes søgelys

En ny rapport, udarbejdet af Videnscenteret, om indbyrdes vold har på det seneste fået en del opmærksomhed i de danske medier. Rapporten har givet anledning til både radio- og TV-interviews, samt affødt reaktioner i form af debatindlæg i de danske aviser.

Videnscenterets professor Ask Elklit og ph.d-studerende Sarah Bøgelund Dokkedahl har for nylig, i samarbejde med ’Dialog mod Vold’, fået udgivet deres rapport om indbyrdes vold i parforholdet. Rapporten er udarbejdet for ligestillingsministeren og er nu offentlig tilgængelig på Udenrigsministeriets hjemmeside. Rapporten viser først og fremmest, at indbyrdes vold er den mest udbredte form for vold i voldelige parforhold. Derudover er de kvinder, som lever i disse parforhold med indbyrdes vold, en anelse hyppigere voldelige over for deres partner. Rapporten indikerer derudover også, at mændene påfører kvinderne mere voldsomme skader, både fysisk og psykisk.

Rapporten har fanget mediernes opmærksomhed og har, i den forbindelse, også affødt en del reaktioner. Både Berlingske, Politiken og Ekstra Bladet har bragt artikler om rapporten og dens resultater. Radio- og fjernsynsstationer, som P1, DR og TV2, har de seneste 14 dage også haft besøg af både Sarah Bøgelund Dokkedahl og Ask Elklit.
I radioprogrammet Bagklog på P1, var instruktør Lotte Svendsen, dagens gæst den 19. januar. Et af de berørte emner i udsendelsen var rapporten og vold i parforholdet, hvortil Ask Elklit også kom med en kommentar. 

Den 20. januar trykte Politiken et debatindlæg af forfatter Susanne Staun med overskriften ’Intet nyt fra voldsfronten’. Hun kritiserer rapportens indhold, og nævner bl.a. at hun synes den præsenterede forskning misrepræsenterer kendt stof.
Professor Ask Elklit har i dag, fredag den 26. januar, fået trykt sit modsvar i Politiken, som reaktion på Susanne Stauns debatindlæg.  Han opfordrer til, at der skabes en dialog om vold, i stedet for hårdnakket at beholde de kønsstereotype briller på.
Weekendavisen har ligeledes i dag, bragt en kronik om vold i nære relationer af Ask Elklit. I denne pointerer han, at det vigtigt vi fastholder et fokus på de nære relationer, som både indbefatter kvinder, mænd og børn, og ikke går tilbage til den udelukkende kønsbetingede voldsforståelse. Alle i familien fortjener et behandlingstilbud, specielt børnene som ofte er dem som lider mest i de dysfunktionelle familier.

 

Redaktionen afsluttet: 26.01.2018