Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Gæld binder kvinder i voldelige forhold

Kæmpe gæld og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet får mange kvinder til at blive hos den mand, der slår dem. Finanskrisen har forværret kvindernes situation yderligere, mener de organisationer, der hjælper kvinderne.

Tæsk og verbale ydmygelser er daglig kost, og som om det ikke var nok, er mange af de 28.000 kvinder, der hvert år udsættes for partnervold, havnet i en gældsfælde.
Det er ikke unormalt, at kvinderne har stiftet gæld for flere hundrede tusinde kroner, og derfor kan de økonomiske konsekvenser ved at bryde ud af forholdet virke uoverskuelige. Det fortæller flere organisationer, der møder de voldsramte kvinder.
»Det kan lyde mærkeligt, at man hellere vil have tæsk end bokse med dårlig økonomi. Men disse kvinder er begravet i skyld og skam efter at have levet i et voldeligt forhold i årevis, og det kræver et kæmpe overskud at komme væk,« siger socialrådgiver i Mødrehjælpen Charlotte Megyessi.
Charlotte Megyessi forklarer, at stor gruppe af kvinder, som har levet i et voldeligt forhold i en årrække, ofte er både psykisk og fysisk invaliderede i en grad, så de til sidst bliver så skrøbelige, at de ikke længere er en del af arbejdsmarkedet.
Med en stor gæld oveni føler mange sig tvunget til at blive i forholdet. Og finanskrisen har ifølge Charlotte Megyessi forværret kvindernes stilling: »I Mødrehjælpen oplever vi en stigende gruppe af kvinder, som kommer fra en andel eller fast ejendom.
De kommer ud af forholdet med en kæmpe gæld. Hvis der så er børn i forholdet, kan det virke endnu mere uoverkommeligt for kvinderne.
«Hos Landsorganisation af Kvindekrisecentre ( LOKK) bekræfter formanden, Birgit Sedergren, at økonomien er et stort problem for de voldsramte kvinder.
»Mange af dem, der kommer til os, er blevet familiesammenført og er fuldstændig økonomisk afhængig af manden. Hvis der er mange børn i forholdet, kan de ikke forsørge dem, hvis de går fra ham,« siger hun og fortsætter: »Mange voldsramte kvinder har en rigtig dårlig økonomi, og det bliver bestemt ikke bedre af at blive alene.
Det er et kæmpe arbejde at få dem økonomisk på fode igen«.

Råd til Livet

Råd til Livet blev lanceret i 2009 af Mary Fonden i samarbejde med Mødrehjælpen, Nykredit og LOKK.
Projektet tilbyder gratis økonomisk, juridisk og social rådgivning til udsatte og voldsramte kvinder.

Af Kira Madsen Thomas Freitag
Kilde: Metro Express

 

Redaktionen afsluttet: 26.04.2011