Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Gratis konferrence om PTSD og psykoser

Mandag d. 11. maj afholdes konferencen ”The Relation between Trauma, Dissociation and Psychosis: Is there Evidence for a Posttraumatic or Dissociative Psychotic Disorder?” på Københavns universitet. Arrangementet er fra 10-16 og er gratis at deltage i. Det er en en-dags konference hvor nyeste forskning omkring sammenhænge mellem traumatiske oplevelser og psykotiske symptomer præsenteres med efterfølgende diskussion.

Se kalender for yderligere information omkring arrangementet og tilmelding.

Redaktionen afsluttet: 20.04.2015