Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Glemsel i pilleform

Terapeutisk glemsel er et nyt område inde for behandlingen af psykiske lidelser.

Ny forskning er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for såkaldt terapeutisk glemsel til behandling af personer med forskellige psykiske lidelser. Hidtil har terapi og forskellige angst- og depressionsdæmpende medikamenter været de primære behandlingsformer for traumatiserede patienter - noget tyder dog på, at dette kan ændre sig inden for få år.

Flere amerikanske studier har beskæftiget sig med stoffet ZIP, som viser sig at kunne slette hukommelsesspor hos rotter. Stoffet syntes ikke at ødelægge eller beskadige evnen til senere indlæring, men blot at fjerne allerede erhvervede erindringer. Hvor stoffet ZIP endnu ikke er blevet undersøgt på mennesker, er det allerede lavet op til flere studier af medikamentet propranolol, og dettes virkning på blandt andet personer med PTSD. Stoffet lader til at påvirke de emotionelle aftryk, der er konsolideret i forbindelse med traume-hændelsen, hvorimod stoffet dog endnu ikke har vist tegn på at ændre eller slette den faktiske viden omkring traumet. Et studie fandt, at propranolol kunne fremkalde bedring hos op mod 70 % af de undersøgte, som efter behandling med stoffet ikke længere opfyldte kriterierne for diagnosen PTSD.

Ind til videre er propranolol ikke et medikament, der benyttes til behandling af psykiske lidelser, men mange er allerede yderst interesseret i denne mulighed – det anslås at op mod 50 % af traumatiserede patienter vil være villige til at benytte hukommelsesmanipulerende medikamenter, for at komme deres traume og virkninger deraf til livs.

Men er det vejen frem at behandle traumatiserede ved at slette deres erindringer? Det Amerikanske Bioetiske Råd udtalte i 2003, at man ville være i fare for at ”fremmedgøre mennesker fra virkeligheden eller deres sande selv”. Ligeledes mener psykiater Paul McHugh, tidligere medlem af det Amerikanske Bioetiske Råd, at der er en udtalt fare ved at fjerne den traumatiske hændelse fra hukommelsen, da det netop er denne, der kan være kilden til patienternes traume-bearbejdning. Det ligger dermed stadig hen i det uvisse, hvilke konsekvenser hukommelsesmanipulation kan få, men det er tydeligt at det er et kontroversielt emne, der kan få stor indflydelse på måden hvorpå vi i fremtiden vil behandle psykiske lidelser.

Kilde: Weekendavisen

Forfatter: Julie Christiansen

Redaktionen afsluttet: 29.02.2012