Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Videnscenter for Psykotraumatologi deltager i projekt Games for Health

Games for Health undersøger, hvordan computerspil kan bruges i behandlingen af krigsveteraner med PTSD.

Mange hjemvendte soldater lider af posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) som følge af de mange traumatiske oplevelser krigen bringer med sig. Derfor er projekt Games for Health, et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt, blevet iværksat for at undersøge anvendelsen af computerspil i behandlingen af PTSD hos krigsveteraner.

Computerspillets visuelle virkemidler kan tilføje behandlingen af PTSD nye muligheder, idet spillet skaber et visuelt univers, som kan simulere de situationer, som har skabt PTSD-tilstanden. Det kan fx være situationer med vejsidebomber, snigskytter og patruljekørsel med beskydning. Disse traumatiske situationer kan dermed opleves i trygge rammer foran skærmen og danne udgangspunkt for nye vinkler i samtalen mellem soldaten og behandleren. Computerspillet kan også simulere hjemlige situationer, som kan udløse stressanfald hos soldaten. Det kan fx være at opholde sig i et rum med mange mennesker eller at sidde i en bilkø. Det centrale i behandlingen er gentagelsen – de traumatiske situationer skal spilles igennem igen og igen. »Det handler om at svække de koblinger, som i glimt sender soldaten tilbage, og lære ham at kontrollere sin fysiske respons,« siger Ask Elklit og fortsætter: »Det er en eksponeringsterapi helt parallelt med fobitræning, og der er erfaring fra udlandet med, at computerspil kan have positiv effekt mod PTSD,« siger Ask Elklit.

 Et centralt element i Games for Health er at computerspillet måler og analyserer soldatens stressreaktion og dermed får soldaten indflydelse på den måde, som spillet udvikler sig på. Det betyder, at hvis nogle scenarier stresser en soldat meget, så kan der skiftes til mere afstressende billeder og situationer. Soldaten vil desuden få vist sit stressniveau på skærmen og kan bruge det som biofeedback til at kontrollere sin fysiske respons. Jo bedre soldaten bliver til at kontrollere den pågældende situation, jo længere kommer soldaten i banen, indtil denne er gennemført.

I første omgang er det projektets mål at kunne bidrage til en bedre og hurtigere diagnostisering og behandling af nyhjemvendte veteraner med PTSD problemer, men projektet har også potentiale i relation til en lang række andre persongrupper, der som privatpersoner eller som del af deres arbejde er i særlig risiko for at udvikle PTSD og projektet kan derfor være banebrydende indenfor feltet.

DI ITEK står i spidsen for projektet, hvis øvrige partnere er: Knowledge Lab, IT-Universitetet i København, Videncenter for Psykotraumatologi, Region Hovedstadens Psykiatri, Centralforeningen for Stampersonel, Apex Virtual Entertainment, Crisware, Serious Games Interactive, Photobia, Siemens Healthcare og Falck Healthcare.

For yderligere oplysninger om projektet, se da projektets hjemmeside: www.gamesforhealth.dk.

Redaktionen afsluttet: 03.05.2011