Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Frygt for digital mobning

Mobning via de sociale medier opleves som et stigende problem blandt børn og unge, der lever i frygt for at blive næste offer, skriver Politiken. På baggrund heraf er der blevet afsat 4 millioner på finansloven til forebyggelse af digital mobning, som blandt andet forventes at gå til oprettelse af en telefonrådgivning til elever ramt af mobning.

Mobning kan have mange konsekvenser for ofrene, heriblandt depression og PTSD. Sidste år publicerede VfP et review over psykologiske faktorer relateret til mobning:

Hansen, T. B., Steenberg, L. M., Palic, S. & Elklit, A. (2012). A Review of Psychological Factors Related to Bullying Victimization in Schools. Aggression and Violent Behavior.

Studiet kan rekvireres ved henvendelse til Videnscenter for Psykotraumatologi.

Redaktionen afsluttet: 03.02.2013