Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Forskningsnyt: 9 ud af 10 hjemløse er traumatiserede

Forskere fra Sheffield Universitet har i en ny undersøgelse af voksne hjemløse, fundet en høj forkomst af svigt og overgreb i barndommen samt en opsigtsvækkende, statistisk signifikant sammenhæng mellem alvorlige barndomstraumer og neurologiske skader i frontallapperne hos de hjemløse.

Det har længe været kendt, at hjemløse kæmper med en lang række sociale og psykiske problemer, herunder alkoholisme og depression – og at hjemløshed i vestlige lande, ofte kan føres tilbage til en historie med økonomiske vanskeligheder og ægteskabelige konflikter.
Nu har en ny undersøgelse fra Sheffield Universitet dokumenteret, at hele 9 ud af 10 britiske hjemløse har været udsat for overgreb og omsorgssvigt i deres barndom. For 25 % vedkommende i alvorlig eller ekstrem grad.

55 hjemløse fra en række herberger og varmestuer i Sheffield, deltog i undersøgelsen, som bl.a. spurgte til barndomstraumer, alkohol- og stofafhængighed, og testede deres neurologiske funktionsniveau. Som antaget havde omkring 3/4 af de hjemløse neurologiske skader i frontallapperne - skader som medfører kognitive vanskeligheder, lav IQ, apati og personlighedsændringer. Hidtil har man antaget, at sådanne skader har været en følge af alkohol- og stofmisbrug eller livet som hjemløs i sig selv, men forskerne fra Sheffield Universitet ønskede også at undersøge, hvorvidt eventuelle barndomstraumer kunne spille en rolle.

Hele 89 % rapporterede mindst et barndomstraume i form af fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, følelsesmæssige omssorgsvigt eller fysisk vanrøgt, og forskerne fandt en opsigtsvækkende, statistisk signifikant sammenhæng mellem neurologiske skader i frontallapperne og de mest alvorlige barndomstraumer. Denne sammenhæng kunne ikke forklares af alkohol- og stofmisbrug, hvorfor forskerne fra Sheffield Universitet konkluderer, at alvorlige barndomstraumer skaber permanente neurologiske forandringer i frontallapperne.

Kilde: Pluck, G. et al. (2011). Neurobehavioural and cognitive function is linked to childhood trauma in homeless adults, British Journal of Clinical Psychology, 50, side 33–45.
Redaktionen afsluttet: 23.03.2011