Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Forebyggelse af seksuelle overgreb

Omkring en ud af fem unge kvinder har oplevet at blive krænket seksuelt af en jævnaldrende.

Mens der i dag afsættes mange ressourcer til behandlingssystemet er det knapt med viden om, hvordan seksuelle overgreb blandt unge kan forebygges med involvering af skole og forældre.
 
Nye tal fra Justitsministeriets særlige offerundersøgelse har vist, at knap 3000 kvinder blev tvunget eller forsøgt tvunget til samleje af deres partner sidste år. I halvdelen af tilfældene var kvinderne under 24 år.
 
Studier viser, at hver femte unge kvinde har været udsat for et seksuelt overgreb af en jævnaldrende, og at de seksuelle overgreb har store menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, eksempelvis er forekomsten af posttraumatisk stress høj hos ofrene.
 
I en ny forskningsoversigt med titlen ”En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge” kortlægges international viden og erfaringer om interventioner til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Resultaterne skal benyttes til at styrke det faglige felt på området. Rapporten kan hentes gratis her.

I januar i år afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi en konference om forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb, find præsentationer fra dagen her.

 
Kilde: Kristeligt-Dagblad.dk

Redaktionen afsluttet: 08.12.2013