Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Debat om forældelsesfristen ved seksuelle overgreb

Den socialdemokratiske retsordfører Karen Hækkerup sætter nu spørgsmålstegn ved forældelsesfristen efter en sag om en katolsk præst, som ikke kan retsforfølges på trods af fem anklager om seksuelt misbrug tilbage i 1980’erne.

Den nuværende forældelsesfrist er på 10 år og træder først i kraft fra den dag barnet eller den forulempede fylder 18 år. »Jeg synes, at det vil være fornuftigt at se på, om loven skal være mere fleksibel, og at man eventuelt fjerner aldersgrænsen, så en retssag afhænger af bevisbyrden«, fortæller Karen Hækkerup.

De konservatives retsordfører Tom Behnke udtaler imidlertid til Politiken, at de ikke har nogen planer om at udvide forældelsesfristen yderligere. Tom Behnke mener, at forældelsesfristen er vigtig i forhold til hensynet til offeret, så de ikke får et »nederlag, når gerningsmanden i retten bliver frikendt« på grund af manglende bevisførelse. »Det er sådan, at jo ældre en sag bliver, jo sværere er den at bevise«, siger han. Karen Hækkerup er for så vidt enig i dette, men hun mener også, at der er nye muligheder for bevisførelse idet flere og flere filmer deres overgreb, hvorefter de havner på internettet. Dermed kan der på sigt komme en situation, hvor der ligger fysisk dokumentation, og hvor man kan løfte bevisbyrden efter, at der er gået mange år«, siger Karen Hækkerup og »det vil for alvor være krænkende, hvis man ikke kan føre en sag til dørs, når man sidder med beviset foran sig«.

Incestcenter Fyn har lavet en undersøgelse af deres første årgang af klienter, som viste, at det typiske offer først fortæller om overgrebene i en alder af 19 år – selvom overgrebene begyndte da offeret var 6-7 år gammel.  Det er derfor påvist, at mange ofre for seksuelle overgreb først fortæller om det sent i livet. Professor Ask Elklit ved Videnscenter for Psykotraumatologi anser det derfor som hjælpsomt for ofrene, hvis man forlængede forældelsesfristen sådan som Karen Hækkerup foreslår det.

Kilde: Politiken.dk, Incestcenter Fyn og Elklit, A. & Øxenberg, A. (2003) Voksne ofre for incest. Psykolog Nyt, 57 (6), 6-11.

Redaktionen afsluttet: 12.04.2011