Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Fokus på arbejdsmiljø i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark fokuserer på arbejdsmiljø og arbejder på at blive arbejdsmiljøcertificeret til efteråret 2012.

Psykiatrien i Region Syddanmark skal arbejdsmiljøcertificeres dette efterår, og i den forbindelse er Videnscenter for Psykotraumatologi med til at udvikle den fremadrettede arbejdsmiljøindsats mod 2020.

Indsatsen vil fokusere på regeringens strategi for arbejdsmiljø i 2020 og indebærer:

  • At alvorlige arbejdsskader reduceres med 25 % 
  • At psykisk overbelastning reduceres med 20 %
  • At muskelskeletoverbelastninger reduceres med 20 %

 
Tidligere på året fandt en forfærdelig hændelse sted på voksenpsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital, hvor en patient stak tre ansatte med en kniv. Sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Region Syddanmark har Videncenter for Psykotraumatologi netop indledt en undersøgelse af de psykologiske følgevirkninger af vold og trusler på psykiatriske arbejdspladser.

Selvom der er blevet taget hånd om ovennævnte sag er der nogle udfordringer i psykiatrien der er værd at rette fokus mod, disse indebærer bl.a.:

  • Det psykiske arbejdsmiljø – herunder vold, trusler og andre voldsomme oplevelser 
  • Forebyggelse af psykiske overbelastninger og posttraumatisk symptomatologi

 
Disse punkter vil være centrale i den nyopstartede undersøgelse.

Lyt desuden til interview med Ask Elklit om vold i psykiatrien her.

 
   
Af: Mia Raahauge Duhn 

Redaktionen afsluttet: 22.05.2012