Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Fokus på alkohol

Sidste uge var den årlige uge 40-kampagne med fokus på danskernes alkoholforbrug.

Sundhedsstyrelsen har i år haft særlig fokus på børn, der lever i familier med alkoholproblemer. En rapport viser, at børn af alkoholikere kan udvikle alvorlige psykiske vanskeligheder.  Tidligere har man især lagt vægt på at behandle for alkoholmisbruget, men den nye undersøgelser viser, at behovet for at hjælpe pårørende ligeledes er vigtigt.

Forskining på pårørende-området
Videnscenter for Psykotraumatologi har tidligere på året publiceret en artikel med udgangspunkt i en undersøgelse af unge, som søger behandling grundet deres forældres alkoholmisbrug. Undersøgelsen blev foretaget i samarbejde med bl.a. TUBA, og viste at de unges oplevelser og påvirkning af deres forældres misbrug er meget forskellige. Det blev også fundet at børn til forældre der drikker ofte ikke fortæller nogen om det.

Artikel reference: Mackrill, T. & Elklit, A. (2012). Treament-seeking young adults from families with alcohol problems. What have they been through? What state are they in? Counselling and Psychotherapy Research. 

Redaktionen afsluttet: 11.10.2012